AOA体育

您好!欢迎访问AOA体育·(中国)-官方网站网站!
全国服务咨询热线:

18501609238

当前位置:首页 > 产品中心 > 代理品牌 > Thermo-life > MA516652赛默飞Thermo-life ANTI-DOG IGE EA

赛默飞Thermo-life ANTI-DOG IGE EA

简要描述:Thermo Scientific 产品服务科学。从常规分析到前沿领域,我们的AOA体育技术可以帮助科学家们应对复杂的分析挑战,使他们能够按照自己的方式开展所需的工作。产品领域包括实验室设备、实验室塑料器具、质谱、色谱、分子生物学、蛋白质生物学、临床和诊断等。
Thermo-life 赛默飞Thermo-life ANTI-DOG IGE EA

 • 产品型号:MA516652
 • 厂商性质:生产厂家
 • 更新时间:2018-10-23
 • 访  问  量:622

AOA体育相关的文章

Related Articles

详细介绍

品牌其他品牌货号MA516652
供货周期现货

赛默飞Thermo-life ANTI-DOG IGE EA

赛默飞Thermo-life ANTI-DOG IGE EA

Thermo-life MA516512ANTI-RESPIRATORY SYNCYTIAL VIR US¥5,430.00US
Thermo-life MA516514ANTI-CD98 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516517ANTI-CD49F EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516528ANTI-CD11B EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516543ANTI-CD169 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516551ANTI-CD11C EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516553ANTI-CD143 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516557ANTI-HUMAN IGG (CH3 DOMAIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516558ANTI-CD100 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516566ANTI-CD42B EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516567ANTI-CD62P EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516568ANTI-CD62P EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516571ANTI-CD49B EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516577ANTI-CD38 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516583ANTI-CD119 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516585ANTI-HLA B7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516591ANTI-CD239 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516598ANTI-HLA DP DQ DR EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516602ANTI-CD11C EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516603ANTI-CD45 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516612ANTI-CD45RA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516626ANTI-F4/80 ANTIGEN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516627ANTI-F4/80 ANTIGEN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516630ANTI-F4/80 ANTIGEN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516643ANTI-CD71 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516647ANTI-CD16 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516649ANTI-CD35 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516652ANTI-DOG IGE EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516667ANTI-CD301 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516670ANTI-CD45 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516676ANTI-CD68 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516683ANTI-THY-1.2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516689ANTI-CD247 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516693ANTI-DECTIN-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516695ANTI-DECTIN-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516699ANTI-CD120A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516700ANTIBODY FOR CMV GB LATE N EUTRALIZING ANTIGEN¥5,430.00EA
Thermo-life MA516701ANTIBODY FOR CMV GB LATE N EUTRALIZING ANTIGEN¥5,430.00EA
Thermo-life MA516702ANTI-HUNTINGTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516703ANTI-HUNTINGTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516706ANTI-HLA DR EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516708ANTI-CD29 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516710ANTI-CD79A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516711ANTI-CD79A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516713ANTIBODY FOR METAPNEUMOVIRUS EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516714ANTIBODY FOR METAPNEUMOVIRUS EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516715HUMAN IGG2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516717HUMAN IGG3 (HINGE REGION) EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516719ANTI-CD284 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516739ANTI-HCG BETA CORE EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516741ANTI-HCG (BETA 2 EPITOPE) EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516749ANTI-INTERLEUKIN 10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516760ANTI-CD8 ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516762ANTI-CD3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516766ANTI-CD21 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516769ANTI-CD31 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516774ANTI-CD103 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516775ANTI-CD40 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516784MOUSE IGG1 HEAVY CHAIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516785MOUSE IGG1 HEAVY CHAIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516795MOUSE IGM HEAVY CHAIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516796MOUSE IGM HEAVY CHAIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516800ANTI-CD8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516801ANTI-CD8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516820RAT IGM HEAVY CHAIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516825ANTI-CD97 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516839ANTI-CD273 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516840ANTI-CD274 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516841ANTI-CD274 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516842ANTI-CD274 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516843ANTI-CD272 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516844ANTI-CD276 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516845ANTI-B7-H4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516848ANTI-CD274 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516857ANTI-CD89 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516860ANTI-CD9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516861ANTI-CD9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516862ANTI-NOTCH 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516865ANTI-MACROPHAGES/MONOCYTES EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516868ANTI-CD206 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516869ANTI-CD206 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516872ANTI-CD206 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516887ANTI-KIR EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516893ANTI-CD47 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516908ANTI-CD44 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516918ANTI-CD41 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516922ANTI-CD62P EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516924ANTI-CD34 CLASS II EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516925ANTI-CD34 CLASS II EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516926ANTI-CD34 CLASS II EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516932ANTI-FACTOR VII EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516933ANTI-FACTOR VIII EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516934ANTI-CD279 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516949ANTI-TGF BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516954ANTI-CD31 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516958ANTI-CD3/HLA-CLASS 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516962ANTI-CD44V4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516963ANTI-CD44V10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516965ANTI-CD44V3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516966ANTI-CD44V6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516967ANTI-CD44V5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516968ANTI-CD65S EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516980ANTI-CD33 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516981ANTI-CD33 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA516983ANTI-HLA DP DQ DR EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517003ANTI-CD66ACD EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517017ENACTIN G2 DOMAIN EACH¥5,430.00EACH
Thermo-life MA517026ANTI-ABCB5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517027ANTI-ACLY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517028ANTI-ALCAM EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517029ANTI-ALDH2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517030ANTI-ALPL EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517032ANTI-ARHGDIA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517033ANTI-ASS1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517034ANTI-BID EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517035ANTI-BIRC5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517036ANTI-BMPR1A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517038ANTI-CAMK4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517039ANTI-CBX8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517040ANTI-CCL2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517041ANTI-CD105 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517042ANTI-CD15 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517045ANTI-CD5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517046ANTI-CD59 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517049ANTI-CD9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517050ANTI-CDH5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517052ANTI-CDK2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517054ANTI-CDKN2A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517057ANTI-CK5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517060ANTI-COTL1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517061ANTI-CRP EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517062ANTI-CSNK2A2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517063ANTI-CYP1A1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517064ANTI-CYP3A4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517065ANTI-DCTN4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517066ANTI-DCX EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517069ANTI-DLL4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517070ANTI-E2F1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517071ANTI-EIF4B EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517072ANTI-ENO2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517073ANTI-FAS EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517074ANTI-FCER1A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517075ANTI-FN1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517076ANTI-FOS EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517080ANTI-FZD5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517082ANTI-GNL3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517083ANTI-GPC3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517084ANTI-GRIA2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517085ANTI-GSTM1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517086ANTI-GUCY1A3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517087ANTI-HAS2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517089ANTI-HEXA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517091HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 ALPHA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517093ANTI-HUMAN P16 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517095ANTI-ID2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517096ANTI-IGF2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517098ANTI-IL34 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517099ANTI-ILK EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517100ANTI-INCENP EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517101ANTIBODY FOR INFLU A NUCLEOP ROTEIN¥5,430.00EA
Thermo-life MA517103ANTI-ITGB1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517104ANTI-ITGB4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517105ANTI-KCNQ1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517106ANTI-KEAP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517107ANTI-KEAP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517109ANTI-KRT13 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517111ANTI-LPA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517112ANTI-LPLUNC1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517113ANTI-LRP5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517115ANTI-MAP1LC3B EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517116ANTI-MAP2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517117ANTI-MAPK8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517118ANTI-MARK3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517119ANTI-MEF2C EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517122ANTI-MMP2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517123ANTI-MMP3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517124ANTI-MOUSE LPLUNC1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517127ANTI-MPL EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517129ANTI-MSH6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517131ANTI-MYF6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517132ANTI-NCK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517133ANTI-NEDD8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517135ANTI-NEFL EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517137ANTI-NEUROD EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517138ANTI-NKX2.2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517139ANTI-NOS2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517140ANTI-NR6A1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517142ANTI-P16 (MOUSE AND HUMAN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517143ANTI-PAX5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517145ANTI-PCNA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517148ANTI-PDX1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517149ANTI-PIK3CA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517150ANTI-PIK3R1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517151ANTI-PIWIL4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517153ANTI-POU3F2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517154ANTI-PPM1A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517158ANTI-PRKACG EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517159ANTI-PSAP EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517160ANTI-PTPN11 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517161ANTI-RAB4A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517162ANTI-RAF1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517163ANTI-RAG1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517164ANTI-RAP1A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517165ANTI-ROCK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517166ANTI-RPA1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517169ANTI-RUNX3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517170ANTI-SCGB1A1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517171ANTI-SERPINE1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517173ANTI-SHH EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517174ANTI-SKP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517177ANTI-SOX9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517179ANTI-SPIB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517180ANTI-SPP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517181ANTI-SRY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517182ANTI-SST EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517183ANTI-STAT5A EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517184ANTI-SURVIVIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517185ANTI-T EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517186ANTI-TGFB1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517187ANTI-TGFBR3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517188ANTI-THPO EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517189ANTI-TNNI2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517190ANTI-TRAFD1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517191ANTI-TRIP6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517192ANTI-TROPONIN T2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517193ANTI-TUBA8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517195ANTI-TWIST1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517196ANTI-UBB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517200ANTI-YAP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517201SUBSTANCE P EACH¥5,430.00EACH
Thermo-life MA517264ANTI-CITRATE SYNTHETASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517265ANTI-CITRATE SYNTHETASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517266ANTI-PEX19 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517271ANTI-IDH2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517272ANTI-SMYD3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517274ANTI-LAMIN B2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517275ANTI-COFILIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517277ANTI-HMGB1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517278ANTI-HMGB1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517279ANTI-COX4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517282ANTI-STREPTAVIDIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517283ANTI-STREPTAVIDIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517285ANTI-ADAR EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517290ANTIBODY FOR DENGUE ENVELOPE EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517291ANTIBODY FOR DENGUE ENVELOPE EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517293ANTI-NUMA EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517294ANTI-GCP4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517295ANTIBODY FOR DENGUE 2 NS5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517296ANTIBODY FOR DENGUE 2 NS5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517297ANTIBODY FOR DENGUE 2 NS3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA517461CD45RC ANTIBODY, FITC CONJUGAT ED (OX-22)¥5,430.00EA
Thermo-life MA517576CD62L/L-SELECTIN ANTIBODY, PE CONJUGATED (OX-85)¥5,430.00EA
Thermo-life MA517601CD8A/T SUBSET NK ANTIBODY, PE- CY5 CONJUGATED (CT-CD8A)¥5,430.00EA
Thermo-life MA517654TCR ALPHA/BETA ANTIBODY, PE C ONJUGATED (H57-597)¥5,430.00EA
Thermo-life MA517660D011.10 TCR ANTIBODY, APC CONJ UGATED (KJ1-26)¥5,430.00EA
Thermo-life MA517670BCL-3 ANTIBODY, PE CONJUGATED (HAM 150-3.5)¥5,430.00EA
Thermo-life MA517887CD45RB/PTPRC ANTIBODY, PE CONJ UGATED (16A)¥5,430.00EA
Thermo-life MA517926CD72.1 ANTIBODY, BIOTIN CONJUG ATED (CT-72.1)¥5,430.00EA
Thermo-life MA518023TGF BETA 1 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518024HNRNP F ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518029NDFIP1 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518031HIV1 INTEGRASE ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518032HIV1 P17 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518035IGF1 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518037PROGESTERONE 11 ALPHA ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518039HSV-1 ENVELOPE GLYCOPROTEIN D ANTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518040CRYPTOSPORIDIUM ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518041CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A ANTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518044COMPLEMENT C4D ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518045COMPLEMENT C4D ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518047CYBA/CYTOCHROME B245 LIGHT CHA IN ANTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518049CYBA/CYTOCHROME B245 LIGHT CHA IN ANTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518052NOX2/CYTOCHROME B245 HEAVY CHA IN ANTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518053GAD2/GAD65 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518054PODOPLANIN ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518055LPL/LIPOPROTEIN LIPASE ANTIBOD Y¥5,430.00Y
Thermo-life MA518056CD33 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518057MCPH1/BRIT1 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518061HDAC2 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518065TRI-METHYL HISTONE H3 (LYS9) A NTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518068APOE4/APOLIPOPROTEIN E ANTIBOD Y¥5,430.00Y
Thermo-life MA518070CAPD3 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518071HDAC1 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518072METHYL-PP2A ALPHA (LEU309) ANT IBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518075NESPRIN 2 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518077NESPRIN 1 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518078MST1R/RON ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518081PLAKOPHILIN 2 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518088HEPATITIS G/GBV-C GLYCOPROTEIN E2 ANTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518089PHOSPHO-RNA POLYMERASE II (SER 5) ANTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518090PHOSPHO-RNA POLYMERASE II (SER 5) ANTIBODY¥5,430.00EA
Thermo-life MA518091CD34 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518095MOUSE IGG1 ISOTYPE CONTROL EACH¥5,430.00EACH
Thermo-life MA518107LTF ANTIBODY (119CT80.1.1) EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518108EZH2 ANTIBODY (144CT2.1.1.5) EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518111ELAVL1 ANTIBODY (224CT6.5.3) EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518114UCH37 / UCHL5 ANTIBODY (854CT5 .5.6)¥5,430.00EA
Thermo-life MA518116VISININ-LIKE PROTEIN 1 / VSNL1 ANTIBODY (2D11)¥5,430.00EA
Thermo-life MA518117GLUR1 ANTIBODY (RH95) EA¥5,430.00EA
Thermo-life MA518118ALPHA II SPECTRIN / SPTAN1 ANT IBODY (3D7)¥5,430.00EA
Thermo-life MA518160FOXP3 ANTIBODY, ALEXA FLUOR 64 7 CONJUGATE (3G3)¥5,430.00EA
Thermo-life MA518161GCPII / PSMA ANTIBODY, ALEXA F LUOR 488 CONJUGATE (GCP-05)¥5,430.00EA
Thermo-life MA518164HLA-G ANTIBODY, ALEXA FLUOR 48 8 CONJUGATE (87G)¥5,430.00EA
Thermo-life MIL4IHUMAN IL-4 MAB CLONE E10021 EACH¥5,430.00EACH
Thermo-life MM011MOUSE IL-10 MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM100MOUSE IL-2 MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM101MOUSE IL-2 MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM102BMOUSE IL-2 MAB, BIOTIN-LABELED EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM120MOUSE IL-12 (P70) MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM350CMOUSE TNF ALPHA MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM350DMOUSE TNF ALPHA MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM450CMOUSE IL-4 MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM500CMOUSE GM-CSF MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM600CMOUSE INTERLEUKIN-6 MONOCLONAL EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM600CBMOUSE IL-6 MAB, BIOTIN-LABELED EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM700MOUSE INTERFERON GAMMA, MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MM700BMOUSE IFN GAMMA MAB, BIOTIN-LABELED¥5,430.00BIOTIN-LABELED
Thermo-life MM701MOUSE INTERFERON GAMMA MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MN1010ANTI-HUMAN TAU (AA 194-198 NON PHOS) MONO¥5,430.00(AA 194-198 NON PHOS) MONO
Thermo-life MN1010BANTI-HUMAN TAU (AA 194-198 NON PHOS) MONO¥5,430.00(AA 194-198 NON PHOS) MONO
Thermo-life MONR302ANTI-UPAR/UROKINASE PLASMINOGE N ACTIVATOR RECEPTOR¥5,430.00N ACTIVATOR RECEPTOR
Thermo-life MP390PORCINE TNF ALPHA MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MP391PORCINE TNF ALPHA MAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life MP425PORCINE IL-1 BETA MOAB, PURIFIED¥5,430.00PURIFIED
Thermo-life MP700PORCINE IFN GAMMA MOAB, CLONE P2F6, PURIFIED¥5,430.00P2F6, PURIFIED
Thermo-life MS305PABXCD54/ICAM-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life MTNFAIHUMAN TNF MAB CLONE E10043 EA¥5,430.00EA
Thermo-life OMA103061PHOSPHO-AKT PSER473 EA¥5,430.00EA
Thermo-life OMA104010NMDA RECEPTOR 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life OMA106001VIMENTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA103083PHOSPHO-GSK3 ALPHA/BETA PTYR27 9/216¥5,430.009/216
Thermo-life OPA103091PHOSPHO-SRC PTYR418 EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA103142PHOSPHO-TAU PSER262 EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA103146PHOSPHO-TAU PSER214 EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA104020NMDA RECEPTOR NR2C SUBUNIT EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA104021NMDA RECEPTOR 2A EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA104116PHOSPHO-NMDA RECEPTOR 2B PTYR1 472¥5,430.00472
Thermo-life OPA104118PHOSPHO-GLUR1 PSER845 EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA110080P38 MAPK EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA110100EGF RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA110110VEGF EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA115060GASTRIC INHIBITORY POLYPEPTIDE REC.¥5,430.00REC.
Thermo-life OPA115269BETA-2 ADRENERGIC RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life OPA115410GALANIN RECEPTOR GALR2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life P300AANTI-HUMAN TNF ALPHA POLYCLONAL¥5,430.00POLYCLONAL
Thermo-life P350ANTI-MOUSE TNF ALPHA POLYCLONAL¥5,430.00POLYCLONAL
Thermo-life P420AHUMAN IL-1 ALPHA PAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life P420BANTI-HUMAN INTERLEUKIN-1 BETA POLY¥5,430.00POLY
Thermo-life P600HUMAN IL-2 PAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life P620HUMAN IL-6 PAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life P700HUMAN IFNG PAB EA¥5,430.00EA
Thermo-life P931ANTI-HUMAN VEGF POLYCLONAL, LE-PCF¥5,430.00LE-PCF
Thermo-life PA1002HUNTINGTIN/HTT NEOEPITOPE 513, 50 UL.¥5,430.0050 UL.
Thermo-life PA1003HUNTINGTIN/HTT NEOPITOPE 522 100 UL.¥5,430.00100 UL.
Thermo-life PA1004HUNTINGTIN/HTT NEOEPITOPE 586, 100 UL¥5,430.00100 UL
Thermo-life PA1005PHOSPHO-HSP27 PSER85 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1006PIERCE ANTI-P115 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA1010PHOSPHO-ALPHA B CRYSTALLIN PSE R19¥5,430.00R19
Thermo-life PA1011PHOSPHO-ALPHA B CRYSTALLIN PSE R45¥5,430.00R45
Thermo-life PA1013KDEL/ER EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1014AGRP78/BIP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1015CHIP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1016PHOSPHO-HSP27 PSER15 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1017HSP27/HEAT SHOCK PROTEIN 27 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1018PHOSPHO-HSP27 PSER15 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1021NFAT3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1023NFAT5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1024HSP104/HEAT SHOCK PROTEIN 104 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1025CYCLOPHILIN A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1028CYCLOPHILIN D EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1029NUCLEOPHOSMIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1031PIERCE ALG-1 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG (1 MG/ML)¥5,430.00ANTIBODY, 100 UG (1 MG/ML)
Thermo-life PA1032PHOSPHO-NNOS PSER1417 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1033NNOS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1036INOS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1037ENOS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1039UNOS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1041AADENOSINE RECEPTOR A1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1045SAP102 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1046SYNGAP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1047ALPHA-1 ADRENERGIC RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1051LEPTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1052LEPTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1053LEPTIN RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1054ADIPONECTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1058PC2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1061BETA COP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA106105LAMIN C EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1062FURIN CONVERTASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1063AEARLY ENDOSOMAL ANTIGEN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1064CAVEOLIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1066CAVEOLIN 3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1067ALPHA COP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1069ACOP II EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1070MINT1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1073PICK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1074ERGIC-53 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1075RAGE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1076GRASP55 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1077GM130 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1080RANBP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1081ANTIBODY FOR PSEUDORABIES EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1083EXPORTIN-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1087PHOSPHO-HUNTINGTIN/HTT PSER421 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1088PHOSPHO-HUNTINGTIN/HTT PSER434 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1090EBP50 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1091PIERCE RAC1 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG (1 MG/ML)¥5,430.00ANTIBODY, 100 UG (1 MG/ML)
Thermo-life PA1092PIERCE CDC42 POLYCLONAL ANTIBODY¥5,430.00ANTIBODY
Thermo-life PA1093PIERCE ARF6 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA1099GATA1 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG (1 MG/ML)¥5,430.00100 UG (1 MG/ML)
Thermo-life PA1100GATA2 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG (1 MG/ML)¥5,430.00100 UG (1 MG/ML)
Thermo-life PA110001NEUROFILAMENT, MEDIUM CHAIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA110002NEUROFILAMENT, HEAVY CHAIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA110003VIMENTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA110004GFAP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA110005PIERCE ANTI-MAP2 CHICKEN POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UL
Thermo-life PA110007CORONIN 1A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA110009ALPHA INTERNEXIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA110010PIERCE ANTI-NEURON SPECIFIC ENOLASE CHICKEN POLYCLONAL¥5,430.00ENOLASE CHICKEN POLYCLONAL
Thermo-life PA110012PERIPHERIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA110023UBIQUITIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1102GATA4 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG (1 MG/ML)¥5,430.00100 UG (1 MG/ML)
Thermo-life PA1104GATA6 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG (1 MG/ML)¥5,430.00100 UG (1 MG/ML)
Thermo-life PA11040EDG1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11041LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR 1¥5,430.001
Thermo-life PA11042SYNTAXIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11043SYNAPTOPHYSIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11045VISFATIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11046GHRL EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11047RELM BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11052PERILIPIN A/B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11054PHOSPHO-IRS1 PSER307 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11055PHOSPHO-IRS1 PSER636 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11057IRS-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11058IRS-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11059IRS-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11060PHOSPHO-IRS1 PTYR1179 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11061TC10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11063GLUCOSE TRANSPORTER 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11065GLUCOSE TRANSPORTER 4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11066BETA-2 ADAPTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11067BETA NAP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11069TRANS-GOLGI NETWORK 46 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11070GHRL EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11071ADIPONECTIN RECEPTOR 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11100CPEB EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11110PIERCE ANTI-EGFR RECEPTOR RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY,¥5,430.00RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY,
Thermo-life PA1111BANDROGEN RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1120GNRH EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1121GNRH EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112324MAGI3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112361ERBB2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112394PROTEIN PHOSPHATASE 2B A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1125MNSOD POLYCLONAL ANTIBODY RABBIT¥5,430.00RABBIT
Thermo-life PA112500ADAM10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112504DNASE II EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112506CASPASE 9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112507CASPASE 10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112508CASPASE 12 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112512APAF-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112517TACE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112522FLIP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112527AMYLOID PRECURSOR PROTEIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112530BACE2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112532GFR-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112540CX3CR1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112542CXCR4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112543CXCR4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112545G PROTEIN-COUPLED REC. 15 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112566CHX10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1126PHOSPHO-PLK1 POLYCLONAL ANTIBODY RABBIT¥5,430.00ANTIBODY RABBIT
Thermo-life PA112656POTASSIUM CHANNEL KV1.5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112682PROTEIN PHOSPHATASE 5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112696SPT16 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112701DAP12 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112708GI 1/2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112730PHOSPHATIDIC ACID PHOSPHATASE 2B¥5,430.002B
Thermo-life PA112746PHOSPHO-TYROSINE HYDROXYLASE P SER40¥5,430.00SER40
Thermo-life PA112760CERAMIDE GLYCOSYLTRANSFERASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112762SPHINGOMYELIN SYNTHASE 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112787SPHINGOSINE KINASE 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112794APOPTOSIS INHIBITOR OF MACROPH AGES¥5,430.00AGES
Thermo-life PA112795CASPASE 2 PRECURSOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112797CASPASE 4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112800APOLIPOPROTEIN J EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112805GFR ALPHA-3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112808MDM2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112810IRF7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112811IRF7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112822TLR3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112823TLR3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112824TLR4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112825TLR5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112827TLR6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112828TLR6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112829TLR7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112830TLR8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112831TLR9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112832TLR9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112838TRIAD3A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112841UEV1A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112844ADIPONECTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112858NOTUM EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112862SPARC EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112866NETRIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112867TRAG 3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112868TRAG 3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112872SPHINGOSINE KINASE 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112911CERTL EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112912DEGENERATIVE SPERMATOCYTE HOMO LOG 1¥5,430.00LOG 1
Thermo-life PA112913ELOV4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA112921LASS2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116500APE1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116503ATM EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116505OGG1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116506NTH1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116507MTH1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116510HIF-2 ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116513PER2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116524HIF PROLYLHYDROXYLASE 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116526HIF PROLYLHYDROXYLASE 3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116532AROMATASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116533CRIPTO EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116534CRIPTO EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116543IRP2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116546SHARP2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116548FANCD2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11656553BP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116569HIF PROLYLHYDROXYLASE 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116579IGFBP10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116584PIERCE ANTI-ATP7B RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA116586CTR1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116589PHOSPHO-CREB PSER121 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116592PIERCE ANTI-CA9 RABBIT POLYCLONAL, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL, 100 UL
Thermo-life PA116598DERLIN-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116601HIF-1 ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116604PINK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116612VEGF RECEPTOR 1/2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116613VEGF RECEPTOR 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116625PINK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116627HIF-1 ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116634CTGF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116636LYVE1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116666PIERCE ANTI-15-PGDH RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA116667MMP-2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116715SUBSTANCE P RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116729GAP-43 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116730LAMININ EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116745NEUROKININ B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116751MAP2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116758NEUROFILAMENT, MEDIUM CHAIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116759VIMENTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116763SCP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116766SCP3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116770LRRK2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116777GAPDH EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116788PIERCE SCAVENGER RECEPTOR B1 POLYCLONAL RABBIT, 100 UL¥5,430.00B1 POLYCLONAL RABBIT, 100 UL
Thermo-life PA116789ABCA1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116793ENDOTHELIAL LIPASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116798ABCG8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116799ENDOTHELIAL LIPASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116801NPC1-LIKE 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116803SR-BI EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116804ABCG1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116806CHREBP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116813CD36 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116814CD36 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116815CD36 (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116817PIERCE ANTI-NPC1 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA116822FXR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116824LXR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116825MSR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116830POT1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116836SURVIVIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116853PHOSPHO-SURVIVIN PTHR34 ANTIBODY¥5,430.00ANTIBODY
Thermo-life PA116856TRPM7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116857BECLIN-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116859NOD2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116861PUMA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116864ESE1 ANTIBODY ANTIBODY¥5,430.00ANTIBODY
Thermo-life PA116871WNK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116876FOXP3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116877FOXP3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116878WNK4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116889PIERCE ANTI-ACTIN RABBIT 100 UL¥5,430.00100 UL
Thermo-life PA116890ACTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116893PIERCE ANTI-XCT RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA116916JUMONJI EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116926PIERCE ANTI-HMGB1 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA116927PHOSPHO-IRE1 ALPHA PSER724 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116928IRE1 ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116930LC3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116931LC3A/LC3B ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116932SEMA3B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116941HISTONE H3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116943POU5F1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116945PDK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116946HIF PROLYLHYDROXYLASE 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116947BETA TUBULIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116948VEGFA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116952HIF-3 ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116953LYSYL OXIDASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116955LYSYL OXIDASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116958SIRT6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116959SPEEDY EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116960AGPAT6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116964ZMPSTE24 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116968SOX2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116971ADFP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116972ADFP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116973BMI-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116975ATP13A2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116981TREK 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116983CGI58 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116985DGAT1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116986DYNAMIN RELATED PROTEIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116987DYNAMIN RELATED PROTEIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116988INSIG1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116991OPA1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116996TARDBP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA116997LPIN1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11742ADAMTS5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11745AGGRECAN G3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11746AGGRECAN NEO EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11748AVERSICAN V0/V1 NEO EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11749AADAMTS4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11750ADAMTS4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11752PRESENILIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11753PRESENILIN 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11754BACE2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA11760PIERCE ANTI-ADAMTS9 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG.¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG.
Thermo-life PA118271PIERCE SEQUESTOSOME 1 POLYCLONAL RABBIT, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL RABBIT, 100 UL
Thermo-life PA118272MAP TAU EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118287BECLIN-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118289GABARAP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118293MAP1LC3 B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118314DOPAMINE BETA-HYDROXYLASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118315TYROSINE HYDROXYLASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118330C-FOS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118357BDNF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118359GDNF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118360PROBDNF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118363BDNF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118369BDNF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118372BDNF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118374PROBDNF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118377NERVE GROWTH FACTOR BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118378NERVE GROWTH FACTOR BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118380NERVE GROWTH FACTOR BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118403TYROSINE KINASE RECEPTOR B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118405TYROSINE KINASE RECEPTOR A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118410ENHANCED GFP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA118414AGOUTI RELATED PROTEIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA119446PIERCE ANTI-ESAT-6 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG
Thermo-life PA12010APH-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120176ACTIVIN RECEPTOR-LIKE KINASE 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120178ANGIOPOIETIN 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120180ERYTHROPOIETIN RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120184HGFR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1AOA体育7VEGF RECEPTOR 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120222DREBRIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120224GDNFR ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120240KINESIN 3A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120324SOD2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120359N-CADHERIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120409G PROTEIN-COUPLED REC. 26 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120460G PROTEIN-COUPLED REC. 87 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120464G PROTEIN-COUPLED REC. LGR7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120485G PROTEIN-COUPLED REC. 35 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120569MAS1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120603G PROTEIN-COUPLED REC. 73A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120615P2Y11 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120638STEROIDOGENIC FACTOR 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120639TNIK EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120644ARG-VASOPRESSIN RECEPTOR 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120730IL-21 RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120738LEUKOTRIENE B4 RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120759PIERCE ANTI-PACAP RECEPTOR TYPE 1 RABBIT POLYCLONAL¥5,430.00TYPE 1 RABBIT POLYCLONAL
Thermo-life PA120762PLATELET ACTIVATING RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120811SALMONELLA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120817TLR7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120847C REACTIVE PROTEIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120917AMYLIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120922ERBB4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120936PROSTATE STEM CELL ANTIGEN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120940TXNRD2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120949BIM EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120955COX2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120988ALPHA TUBULIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA120991PIERCE ANTI-WIM'S TUMOR RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY,¥5,430.00RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY,
Thermo-life PA120993WNT1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121004APC EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121011DYSTROPHIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121016MAPK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121019FAS LIGAND EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121023FLI1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121025VEGF RECEPTOR 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121034MGLUR 2/3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121039MGLUR 6/7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121041GLUCOSE TRANSPORTER 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121043GLUCOSE TRANSPORTER 3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121046GSK3 ALPHA/BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121054INOS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121071MMP-15 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121077MUC1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121081NEURON SPECIFIC ENOLASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121097PGP9.5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121121ALPHA SYNUCLEIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121134THYROID HORMONE RECEPTOR ALPHA -1&2¥5,430.00-12
Thermo-life PA121135THYROID HORMONE RECEPTOR ALPHA -1&2¥5,430.00-12
Thermo-life PA121145TIMP-2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121167BETA ACTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121205ALPHA-1 ANTITRYPSIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121293WDR9.3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121356IL-22 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121357PIERCE ANTI-IL-22 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG
Thermo-life PA121398AROMATASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121440ARAF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121477PIERCE ANTI-BETA GALACTOSI- DASE RABBIT POLYCLONAL¥5,430.00DASE RABBIT POLYCLONAL
Thermo-life PA121520KI67 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121582CYCLIN E2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121594TRANSFERRIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1216THYROID HORMONE RECEPTOR ALPHA -2¥5,430.00-2
Thermo-life PA121612BETA CCRD6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121614CCRD6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121730MEK1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121739P51B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121740P51A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121780CDK8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121787CULLIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121796VEGF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121799FAK EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121895E TAG (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121909AMPK ALPHA-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA121991IGFBP2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122376PIERCE ANTI-CTGF RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG.¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG.
Thermo-life PA122486CXCR4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122487CX3CR1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122488CCL2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122492IP10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122494IL-15 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122528MMP-9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122558PIERCE ANTI-APOLIPOPROTEIN A1 GOAT POLYCLONAL ANTIBODY,¥5,430.00A1 GOAT POLYCLONAL ANTIBODY,
Thermo-life PA122559APOLIPOPROTEIN A1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122560APOLIPOPROTEIN C1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122562APOLIPOPROTEIN C3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122860ALPHA-1 ANTITRYPSIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA122870MYELOPEROXIDASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123059APOLIPOPROTEIN A1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123143IGFBP10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123286NCOR2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123358ANTIBODY FOR ADENO-ASSOC 4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123372ARTEMIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123413ANTIBODY FOR RSV (A2 STRA IN)¥5,430.00IN)
Thermo-life PA123414ANTIBODY FOR RSV (B1 STRA IN)¥5,430.00IN)
Thermo-life PA123415ANTIBODY FOR RSV M2 PROTE IN¥5,430.00IN
Thermo-life PA123441PROSTATE APOPTOSIS RESPONSE-4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123458KALLIKREIN-3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123496HDAC10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123524MELANOCORTIN 1 RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123537MUSCARINIC ACETYLCHOLINE REC. M2¥5,430.00M2
Thermo-life PA123544MUSCARINIC ACETYLCHOLINE REC. M4¥5,430.00M4
Thermo-life PA123545FSH RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123558P2Y1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123584DOPAMINE RECEPTOR D2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123590NEUROMEDIN B RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123693FIBRONECTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123783LUTEINIZING HORMONE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123786MUC2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA123806S100 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124258P15 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124272CHRNE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124279GABA-A RECEPTOR DELTA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124281GABA-A RECEPTOR PI EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124317HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 BETA¥5,430.00BETA
Thermo-life PA124318RNASE L EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124327ERG EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124366DBPA/CSDA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124402LMX1A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124413ACETYL-COA ACETYLTRANSFERASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124414RUVBL2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124415CLAUDIN 8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124416ASIALOGLYCOPROTEIN RECEPTOR 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124420CLAUDIN 13 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124421CLAUDIN 9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124441KIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124473CC3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124474SOX18 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124495EVX1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124510HISTAMINE H2 RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124533DELTA-1 OPIOID RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124535KAPPA-1 OPIOID RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124537NOR-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124547G PROTEIN-COUPLED REC. 85 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124562MGLUR 4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124565STEROIDOGENIC FACTOR 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124664CCL8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124674PIERCE ANTI-PGP9.5 GUINEA PIG POLYLCLONAL ANTIBODY,¥5,430.00PIG POLYLCLONAL ANTIBODY,
Thermo-life PA124685FRS2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124689DNASE I EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124694ARTS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124722RANK EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124754PHOSPHO-CREB PSER129/133 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124756P35 NCK5A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124763FGFR2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124769PHOSPHO-RSK1 P90 PSER221 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124773IGF2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124777INTERFERON ALPHA REC. 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124778INTERFERON BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124782INTERFERON GAMMA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124798IL-9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124799IL-9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124807IL-12 RECEPTOR BETA-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124827GDNF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124828NERVE GROWTH FACTOR BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124834PDGF BB EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124835PDGF RECEPTOR ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124843BMP-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124876CD27 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124879CD40 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124881OSTEOPROTEGERIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124890VEGF RECEPTOR 3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124894UCP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124895PIERCE ANTI-UCP3 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA124896MELANOCORTIN 3 RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124900CORTICOSTERONE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124931COFILIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124937DESTRIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124944PIERCE ANTI-NON-MUSCLE MYOSIN 2B RABBIT POLYCLONAL¥5,430.00MYOSIN 2B RABBIT POLYCLONAL
Thermo-life PA124947MYOSIN 5A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124950MYOSIN 9B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA124974NEUROPEPTIDE EI NH2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125013SYNTROPHIN ALPHA-1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125039CENTRIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125040KINESIN 17 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125075L AFADIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125076L/S AFADIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125080CASK EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125081ALPHA CATENIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125095GJB1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125098GJA1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125152PIERCE ANTI-OSTEOPONTIN GOAT POLYCLONAL POLYCLONAL,¥5,430.00GOAT POLYCLONAL POLYCLONAL,
Thermo-life PA125162ZYXIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125175ADAM19 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125179ADAMTS2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125180ADAMTS2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125210MMP-8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125214MMP-11 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125244MMP-24 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125327AP-2 ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125328ATF1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125346SOD2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125421FOXO4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125446HAT1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125455HDAC6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125472SIRT2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125494HSP25/HEAT SHOCK PROTEIN 25 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125502SYNTAXIN 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125518FGF10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125522AMACR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125543PHOSPHO-SYK PTYR323 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125545PHOSPHO-RPS6 PSER244/247 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125559RIT2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125625PHOSPHO-CAVEOLIN 2 PSER23 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125626PHOSPHO-CAVEOLIN 2 PSER36 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125635PIERCE CHOLERA TOXIN BETA POLYCLONAL RABBIT, 500 UL¥5,430.00POLYCLONAL RABBIT, 500 UL
Thermo-life PA125636PIERCE ANTI-E. COLI RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 500 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 500 UL
Thermo-life PA125640SHIGELLA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125652CHLAMYDIA TRACHOMATIS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125790SHC EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125983PHOSPHO-HSP27 PSER82 ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA125986PHOSPHO-SHP2 PSER576 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126007PHOSPHO-PEA15 PSER116 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126037RB2 P130 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126147COLLAGEN I EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126148COLLAGEN IV EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126204PIERCE ANTI-COLLAGEN I RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY,¥5,430.00RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY,
Thermo-life PA126206COLLAGEN II EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126209LUCIFERASE (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126227LUCIFERASE (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126230LUCIFERASE (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126253CATHEPSIN D EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126309LYSOZYME EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126313S100 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126358HSP27/HEAT SHOCK PROTEIN 27 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126368TRAIL RECEPTOR 3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126408LIVER ARGINASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126409HRP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126428MAPKAPK2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126433ACTIVE CASPASE 7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126434ACTIVE CASPASE 9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126457CD40L EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126459BIRC2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126462ANTI-HSA ANTIBODY EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126473BIRC3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126484ALPHA SPECTRIN-2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126498EIF4G1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126544PIERCE ANTI-E TAG POLYCLONA L RABBIT ANTIBODY, 100 UG¥5,430.00L RABBIT ANTIBODY, 100 UG
Thermo-life PA126547AU1 TAG EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126548AU1 TAG EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126552AU5 TAG EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126564VSV-G TAG (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126573PESCADILLO EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126577CLASPIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126597VSV-G TAG (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126633SA1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126639PHOSPHO-BLNK PTYR84 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126640PHOSPHO-LAT PTYR132 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126648APG8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126651PHOSPHO-VAV1 PTYR160 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126655PHOSPHO-C-RAF PSER621 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126657PHOSPHO-C-RAF PTYR340/341 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126674PHOSPHO-PYK2 PTYR579/580 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126677PHOSPHO-PKR PTHR451 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126686PHOSPHO-EIF2A PSER52 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126693PHOSPHO-TAU PSER400 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126697PHOSPHO-IRS1 PSER312 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126704PHOSPHO-CORTACTIN PTYR421 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126722PHOSPHO-PKC DELTA PSER664 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126727PHOSPHO-CAM KINASE II PTHR286 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126728PHOSPHO-MAPK7 PTHR218 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126730PHOSPHO-PKC BETA-1 PTHR642 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126731PHOSPHO-PKC EPSILON PSER729 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126732PHOSPHO-PKC IOTA/LAMBDA PTHR55 5/563¥5,430.005/563
Thermo-life PA126734PHOSPHO-PKC BETA-1,2 PTHR500 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126758M13 PHAGE COAT PROTEIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126784CATALASE (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126792BIOTIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126793FITC (FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE)¥5,430.00(FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE)
Thermo-life PA126804FITC (FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE)¥5,430.00(FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE)
Thermo-life PA126809PIERCE ANTI-FIBRINOGEN POLYCLONAL GOAT ANTIBODY,¥5,430.00POLYCLONAL GOAT ANTIBODY,
Thermo-life PA126812PIERCE ANTI-AVIDIN POLYCLON AL RABBIT ANTIBODY, 1 MG¥5,430.00AL RABBIT ANTIBODY, 1 MG
Thermo-life PA126825CYANINE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126853PROTEIN A (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126878INTEST. ALKALINE PHOSPHATASE ( HRP)¥5,430.00HRP)
Thermo-life PA126900APOLIPOPROTEIN A2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126903APOLIPOPROTEIN J EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126909ALPHA-1 ANTITRYPSIN (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA126938INSULIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127003DESMIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127089STREP. PYOGENES GRP. A CARBOHY DRATE¥5,430.00DRATE
Thermo-life PA127113HCG EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127114WIDE SPECTRUM CYTOKERATIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127148ANTIBODY FOR HVS 1 (BIOTIN )¥5,430.00)
Thermo-life PA127158CANDIDA ALBICANS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127201INFLUENZA A (FITC) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127208STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127209ANTIBODY FOR HVS 1 (FITC) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127221ANTIBODY FOR CMV AD169 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127226PIERCE ANTI-E.COLI GOAT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL
Thermo-life PA127232HEXOKINASE (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127244CARBOXYPEPTIDASE Y (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127251TRANSFERRIN (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127276HCG ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127282INFLUENZA A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127289BORRELIA BURGDORFERI (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127308PIERCE ANTI-INFLUENZA A GOAT POLYCLONAL ANTIBODY,¥5,430.00GOAT POLYCLONAL ANTIBODY,
Thermo-life PA127326INFLUENZA A M1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127375E. COLI O+K (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127394PDGF B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127396COLLAGEN I EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127398COLLAGEN II EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127399COLLAGEN II EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127415PIERCE ANTI-PROTEIN A CHICKEN POLYCLONAL, 1 MG¥5,430.00CHICKEN POLYCLONAL, 1 MG
Thermo-life PA127477VMAT2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127969P2X3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127974PRODYNORPHIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127975ENDOMORPHIN 1 & 2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127980NEUROPEPTIDE Y EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127993CD137 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127994CSN2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA127997TNFSF5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128001JAGGED 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128018FLT3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128021CSF2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128023HGF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128024HGF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128026HGF RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128042TUBG1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128062PIERCE ANTI-EMX2 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 500 UG¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 500 UG
Thermo-life PA128063PIERCE ANTI-TLE1 POLYCLONAL RABBIT ANTIBODY, 50 UG¥5,430.00RABBIT ANTIBODY, 50 UG
Thermo-life PA128067ELAVL2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128069NKX3A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128072SOX8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128073SOX13 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128083PIERCE ANTI-PKG RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG
Thermo-life PA128099RHOGDI EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128108TAP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128112TLR4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128117COLLAGEN IV EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128157FLT4 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128182NOS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128204GLUT3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128209CYTOKERATIN 14 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128215MPO EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128217NSE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128329C REACTIVE PROTEIN (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128366GLUCOCORTICOID RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128374HISTONE H1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128386CASPASE 6 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128418PHOSPHO-MEK7 / MAP2K7 PSER271 + PTHR275 ANTIBODY¥5,430.00+ PTHR275 ANTIBODY
Thermo-life PA128420PHOSPHO-EIF2B EPSILON PSER539 ANTIBODY¥5,430.00ANTIBODY
Thermo-life PA128425PHOSPHO-JNK1 + JNK2 PTHR183 + PTYR185 ANTIBODY¥5,430.00PTYR185 ANTIBODY
Thermo-life PA128435PHOSPHO-PDGFR ALPHA + BETA PTYR572 + PTYR574 ANTIBODY¥5,430.00PTYR572 + PTYR574 ANTIBODY
Thermo-life PA128461PHOSPHO-C-MET PTYR1003 ANTIBODY¥5,430.00ANTIBODY
Thermo-life PA128462PHOSPHO-PKC DELTA PSER645 ANTIBODY¥5,430.00ANTIBODY
Thermo-life PA128463PHOSPHO-C-MET PTYR1230 + PTYR1234 + PTYR1235 ANTIBODY¥5,430.00PTYR1234 + PTYR1235 ANTIBODY
Thermo-life PA128465PHOSPHO-C-MET PTYR1365 ANTIBODY¥5,430.00ANTIBODY
Thermo-life PA128486PHOSPHO-PKC GAMMA PTHR674 ANTIBODY¥5,430.00ANTIBODY
Thermo-life PA128530COLLAGEN I (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128531COLLAGEN II (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128532COLLAGEN III (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128534COLLAGEN IV EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128537BETA AMYLASE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128838PIERCE ANTI-GLI2 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG
Thermo-life PA128840MIF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128845PIERCE ANTI-IKB ALPHA RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY,¥5,430.00RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY,
Thermo-life PA128867MIP1 ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128870COLLAGEN III EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128873PTH EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128895GRO BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128896MCP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128931GNAI2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128944BACILLUS ANTHRACIS SPORE ANTIG EN¥5,430.00EN
Thermo-life PA128963E. COLI O+K (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128977E. COLI O+K (FITC) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128983CAMPYLOBACTER JEJUNI EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA128997MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS  (F ITC)¥5,430.00ITC)
Thermo-life PA129018EPAC1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129020TGFB1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129022G PROTEIN ALPHA 16 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129026CX3CL1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129029CXCL12 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129031CCL21 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129032TGFB1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129037MPEG1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129046CXCL13 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129117NSE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129118VASOPRESSIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129128LACTOFERRIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129131CDC37 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129132CYCLIN D1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129137E2F5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129139HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 ALPHA¥5,430.00ALPHA
Thermo-life PA129140P107 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129149ARC EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129157CASPASE 3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129159CASPASE 8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129160CASPASE 10 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129162CDK7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129165DCR1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129167ERK2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129169FADD EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129178MMP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129183MMP2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129187MMP9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129191P57 KIP2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129196TSP EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129219EOTAXIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129224CX3CR1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129267RAT ALBUMIN (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129377CXCR7 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129381FERRITIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129383INSULIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129447HSP20/HEAT SHOCK PROTEIN 20 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129450TAPASIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129513NEUROPILIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129533SOCS1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129534SOCS3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129537SOX9 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129540SFRP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129547CD3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129550MMP1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129595GLI3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129639DR5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129662BETA 2 MICROGLOBULIN (HRP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129668MAGE 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129677TET REPRESSOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129680LYSOZYME EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129718C3C (FITC) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129720C1Q EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129751PIERCE ANTI-HA (HRP) RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG¥5,430.00POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG
Thermo-life PA129770VR1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129826SMAD8 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129899KLOTHO EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129902NSF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129948RAT IGG (FITC) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129949RAT IGG (TRITC) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA129953GOAT IGG  (PE) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130151MGLUR2 + MGLUR3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130152MUSASHI 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130159ALPHA 2A ADRENERGIC RECEPTOR EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130182EPO EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130195SOD1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130278VSV-G TAG EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130283NESPRIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130348HAMSTER IGG (AP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130361RAT IGG (BIOTIN) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130368HUMAN IGG (AP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130377DONKEY IGG (AP) EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130497C-ERBB3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130533DR3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130556BLYS EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130598SARM1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130600C3A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130601C3A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130602GIPC1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130605LAMININ 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130616SP3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130653EBNA 3A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130654EBNA 3B EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1309ESTROGEN RECEPTOR ALPHA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130928PPENK EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA130935PRODYNORPHIN EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131019DDX5 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131074TACE EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131075CD40 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131091SETDB2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1310BESTROGEN RECEPTOR BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1311ESTROGEN RECEPTOR BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1312ESTROGEN RECEPTOR BETA EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131284VAV2 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131316ERP57 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131322FOXO3A EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131346PERICENTRIN 1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1314ERR1 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131409P14ARF EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA131434NFIL3 EA¥5,430.00EA
Thermo-life PA1315ERR2 EA¥5,430.00EA

张经理 Q821536999

产品咨询

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
AOA体育·(中国)-官方网站
地址:上海市奉贤区金大公路8218号1幢
邮箱:yihbio@163.com
传真:021-62962298
关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息